Zwroty i wymiany

1. Zwrotu towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura). Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania. Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od daty zakupu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Towar musi zostać odesłany na adres:

Mister Twister S.C.
ul. Batalionów Chłopskich 6,
76-200 Słupsk

2. Wymiany towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura). Towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania. Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od daty zakupu.

3. W przypadku zwrotu całkowitego zamówienia zwrot pieniędzy obejmuje wartość odesłanego towaru bez kosztów przesyłki.

4. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5. Jeśli klient skorzystał z możliwości otrzymania towarów nie ponosząc kosztów wysyłki klient zostaje dodatkowo obciążony kosztami wysyłki, które powinny być naliczone przy zamówieniu.

6. Zwrot środków pieniężnych za zwracany towar zostanie dokonany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. Zwracane towary nie będą przyjmowane za pobraniem pieniężnym.